Teisės aktai

 

Galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai

Ginklų ir Šaudmenų kontrolės įstatymas

2017 08 30 LR PD Generalino komisaro įsakymas Nr. 5-V-734 dėl taisyklių pakeitimo

 

Europos sąjungos teisės aktai

2017 05 17 ES Direktyva 2017/853 "Dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės"

 

Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktų projektai

Lietuvos Ginklų Savininkų Asociacijos pasūlymai dėl GSKĮ projekto

2018 11 22 LR Seimo NSGK tesė LiGSA pasiulymų dėl GSKĮ projekto svarstymą

2018 11 22 GSKĮ 12 ir 27 str pataisų palyginimas su pastabomis

2018 11 12 GSKĮ projekto galutinis palyginimas su pasiūlymais ir pastabomis

2018 02 26 LR GSKĮ projekto redakcijų palyginimo bei pasiūlymų santrauka

 

2019 01 11 Redakcija

2019 01 11 LRS priimtas LR GSKĮ 17 21 ir 41 str. pakeitimo projektas XIIIP-2083

 

2018 02 19 Redakcija

2018 02 19 VRM Lydraštis institucijoms dėl pakartotinio GSKĮ Projekto derinimo

2018 02 19 LRV nutarimas dėl GSKĮ teikimo Seimui

2018 02 19 LR GSKĮ pakeitimo įstatymo projektas

2018 02 13 Pasiūlymų dėl projekto derinimo pažyma

2018 02 13 Direktyvos 853 2017 ir GSKĮ atitikties lentelė

2018 02 13 Aiškinamasis raštas LR GSKĮ pakeitimo projektui

2017 12 28 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma

 

2017 10 26 Redakcija

2017 11 30 LR TM išvada dėl LR GSKĮ pakeitimo projekto

2017 11 27 LR ŪM pasiūlymai dėl LR GSKĮ pakeitimo projekto

2017 10 26 GSKĮ pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

2017 10 26 GSKĮ pakeitimo projektas

2017 10 26 Vyriausybės nutarimas dėl GSKĮ pakeitimo teikimo Seimui

2017 10 26 VRM Lydraštis institucijoms GSKĮ pakeitimo projektas